THANAPAND

 

  บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด

 

ได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวดมีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ชำนาญการ ควบคุมการผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพนักงานผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญ มีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีบริการต่อเนื่อง เช่น การปักชื่อ ปักโลโก้ เครื่องหมายต่างๆ ด้วยจักรคอมพิวเตอร์และงานสกรีน มีการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯยังจัดให้มี บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

 

 ตัวอย่างงานผลิต

 

   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม เครื่องแบบนักเรียน  ชุดอาจารย์ และ สิ่งทอต่างๆที่ใช้ในโรงเรียน
   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มกุ๊ก ชุดเชฟ  ผ้ากันเปื้อน  หมวกเชฟ  ผ้ากันเปื้อนหนัง
   -  ผู้ผลิตสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือน  ถุงซักผ้า ผ้ารองรีด ผ้าขนหนู  ผ้าเช็ดจาน และผ้าเช็ดเอนกประสงค์ต่างๆ
   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน  แม่บ้าน  พนักงานเสิร์ฟ 
   -  ผู้ผลิตเสื้อกาวน์ ชุดแพทย์  พยาบาล

 

 

 

ฐานะภัณฑ์ เติบโตเรื่อยมาจนถึงยุคที่เริ่มมีสินค้าหลากหลายมากขึ้น

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มากมาย สินค้าทุกชิ้น ยังคงยึดมั่นในหลักการ

“ฐานะภัณฑ์ ต้องตอบโจทย์ลูกค้า มั่นใจว่าสินค้าคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล” 

อ่านต่อ...

 

ได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวดมีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ชำนาญการ

ควบคุมการผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพนักงานผ่านการฝึกอบรมให้

มีความรู้ความชำนาญ มีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอน   อ่านต่อ...

 
 

 "ชุดเชฟ" เป็นเสื้อผ้าที่ใช้งานจริง แม้ว่าคุณจะเห็นสีต่างๆในห้องครัวในปัจจุบัน

แต่สีขาวก็ยังคงเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดแม้ว่าสีขาวอาจแสดงคราบได้ง่ายกว่าสีเข้ม  

อ่านต่อ...