Call Center : 02-918-6562
Fax : 02-918-7395
หน้าหลัก > กระบวนการผลิต บริษัทฐานะภัณฑ์ จำกัด
กระบวนการผลิต บริษัทฐานะภัณฑ์ จำกัด

  เกี่ยวกับบริษััทฯ    

    บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด ได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวด  มีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ชำนาญการ ควบคุมการผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญ  มีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอน  อีกทั้งยังมีบริการต่อเนื่อง เช่น การปักชื่อ ปักโลโก้ เครื่องหมายต่างๆ ด้วยจักรคอมพิวเตอร์  และงานสกรีน  มีการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงเวลา  ทั้งนี้บริษัทฯยังจัดให้มีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

 ตัวอย่างงานผลิต

   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มกุ๊ก ชุดเชฟ  ผ้ากันเปื้อน  หมวกเชฟ  ผ้ากันเปื้อนหนัง
   -  ผู้ผลิตสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือน  ถุงซักผ้า ผ้ารองรีด ผ้าขนหนู  ผ้าเช็ดจาน และผ้าเช็ดเอนกประสงค์ต่างๆ
   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน  แม่บ้าน  พนักงานเสิร์ฟ 

   -  ผู้ผลิตเสื้อกาวน์ ชุดแพทย์  พยาบาล
   -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม เครื่องแบบนักเรียน  ชุดอาจารย์ และสิ่งทอต่างๆที่ใช้ในโรงเรียน

 

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire